HET SCHAPENDRIJVEN IN ONZE HONDENSCHOOL

De leeftijd waarop kan gestart worden hangt af van pup tot pup, maar men kan aannemen vanaf de leeftijd  van ongeveer 6 maanden (de pup dient de nodige inentingen gehad te hebben).

De meeste mensen die bij ons komen trainen zijn hobbyisten. Er zijn er ook enkele die beroepsmatig bij ons komen, zoals landbouwers (hun honden kunnen voor hen het vee ophalen) en een enkele herder. Er zijn ook een aantal mensen die deelnemen aan trials (wedstrijden).

Ook schapenscheerders doen soms beroep op ons om bijvoorbeeld een kudde schapen binnen te halen. Meestal zijn dit dan schapen die tijdens jaar nooit op stal staan. Die je zonder hulp van een hond niet binnen krijgt.

BASISTRAINING

De voornaamste basiscommando’s voor de hond in het schapendrijven zijn

  • LIE DOWN (gaan liggen)
  • THAT’LL DO (naar het baasje terugkomen)

Deze commando’s kunnen thuis al aangeleerd worden.

De leermethode wordt gebaseerd op de natuurlijke aanleg van de hond.

Tijdens een eerste ontmoeting met de schapen kan de hond op verschillende manier reageren. Terwijl de ene automatisch cirkelt rond de schapen, zal een andere hond zich wild en onbeheerst gedragen. Indien de situatie uit de hand loopt, heeft het geen zin om te beginnen roepen en schreeuwen (een hond hoort trouwens veel beter dan een mens). In dit geval is het beter om hem wat te laten spelen en aanmoedigen en op het moment dat hij hoedengedrag vertoont, te stoppen.

De hond moet leren dat het baasje degene is die zijn handelingen gaat beheersen en dat hij strikt moet gehoorzamen aan de bevelen. Deze mag echter het eigen initiatief en zelfvertrouwen van de hond niet ontnemen door teveel discipline.

BASISPRINCIPE: DE 12-UURS POSITIE

De 12-uurs positie is te vergelijken met een klok, de schapen staan in het centrum, zelf staat U op 6-uur en de hond op 12-uur. De plaats waar de hond zich bevindt is afhankelijk van de plaats waar U zelf staat. Hoe U zich ook wendt of keert, de hond moet telkens weer op 12-uur (rechtover) zijn t.o.v. de handler. De hond staat echter niet stil, en daarom is het belangrijk dat men zelf constant in beweging blijft zodat de schapen achter U aan komen.

De handler loopt kris-kras door de weide met de schapen achter zich aan met de hond op 12-uur daar weer achter. Af en toe loopt U ten opzichte van de schapen met de klok mee of tegen in. De hond moet automatisch meedraaien en zijn positie aan de uwe aanpassen. Het baasje probeert zelf altijd rustig te blijven en niet te roepen.

De hond went snel aan een harde stem en indien het dan es nodig is om de hond te corrigeren door uw stem echt te verheffen, dan lukt het niet meer.

Oefeningen gebaseerd op de 12-uurs positie zijn belangrijk voor een jonge hond. Juist door geen specifieke commando’s te geven leert hij te reageren naar eigen inzicht en krijgt hij de kans zijn aangeboren eigenschappen te ontplooien. Dit is een basisbegrip dat steeds terugkomt bij verdere training. Eens de hond dit basisbegrip goed begrijpt kan men verder gaan naar een volgend stadium.

Schapendrijven is een voor ons land nog tamelijk jonge sport. Mede dankzij de uitzendingen van “One man end his dog” op de BBC werd deze tak in de hondensport in ons land populair. In België vinden de meeste trials plaats in de Antwerpse Kempen of in Limburg. Daar zijn grote terreinen beschikbaar. In West-Vlaanderen is deze sport nog vrij onbekend.

WAT IS SCHAPENDRIJVEN

Bij het schapendrijven wordt er verwacht dat de hond samen met de handler op een rustige manier de schapen bij elkaar houdt en van de ene plaats naar de andere brengt. Al het werk moet rustig en beheerst verlopen. Bij elke ondoordachte beweging kan een schaap in paniek geraken.

Schapenhonden zijn eigenlijk roofdieren die samen met de herder op jacht gaan. Door het verfijnen van de natuurlijk instincten van de hond, door middel van stelselmatige training, wordt de slotfase “het doden van de prooi” onderdrukt.

Het meest uitgesproken ras om schapen te hoeden en aan trials deel te nemen is de BORDER COLLIE.

Reeds jarenlang is dit ras gefokt met slechts 1 doel: het werken op boerderijen met schapen en koeien en zo het werk van de herder/boer gemakkelijker te maken. De huidige manier van werken van de Border Collie is gebaseerd op jarenlange selectie. Door de jaren heen heeft men dieren geselecteerd, die zo goed mogelijk aan al de eisen voldoen om uitstekende werkhond te zijn, zoals bijvoorbeeld snelheid, durf en uithoudingsvermogen.

Hij beschikt over een geweldige fysiek en een groot uithoudingsvermogen. Niets mag hem deren in zijn drang om te werken en in zijn “will to please” ! Ook de manier waarop hij zijn schapen benadert speelt een grote rol. Hij sluipt als het ware naar de schapen toe en maakt zich zo klein mogelijk, waardoor hij de schapen zo min mogelijk opschrikt.

Slechts door middel van een 10-tal basiscommando’s, al dan niet fluitsignalen en heel wat lichaamstaal, verstaat de hond wat er van hem verlangd wordt.